Školení trenérů licence C+mládež a doškolovací seminář

TMK KVV ČSLH Ústeckého kraje připravila Školení trenérů licence C+mládež a doškolovací seminář k prodloužení platnosti všech typů licencí hodnocený 6ti kredity.

a) Informace k přihlášení na Školení trenérů pro získání licence C+mládež

1)      Vyplnit data na přihlášce (pouze modrá část) a okamžitě poslat zpět na adresu: ustecky@czehockey.cz

2)      Do 14.6.2021 poslat na konto KVV 3 000,- Kč – poplatek za teoretickou i praktickou část. Je třeba, aby částka byla 14.6.2021 už připsána na náš účet.

Číslo účtu: 234207784/0600         

Variabilní symbol: 20

Do zprávy pro příjemce uveď své jméno a příjmení.

3)      18.6.2021 budou otevřeny přednášky, které bude mít každý přihlášený možnost otevřít po vložení kódu, který obdrží z VOŠ (vyšší odborná škola) ČUS (česká unie sportu).

4)      Po shlédnutí všech přednášek bude 30.6.2021 následovat on-line test, který je třeba splnit

5)      Pokud test účastník nesplní, 1.7.2021 bude 1. opravný test a pokud nesplní ani ten, je 19.7.2021 druhý opravný test. Paní mgr. Szabó z VOŠ mě ujistila, že pro toho, kdo bude přednášky sledovat, není test žádný problém.

6)      Pokud by účastník nesplnil ani druhý opravný test, musí celé školení absolvovat znovu i s platbou, bude mu pouze odečtena a vrácena částka za praktickou část, ke které nebude bez splnění teoretické části připuštěn.

7)      Praktická část je plánována na polovinu měsíce srpna. Přesný termín se účastníci dozví včas.

 

b) Informace k přihlášení na doškolovací seminář

1)      Vyplnit data na přihlášce a okamžitě poslat zpět na adresu: ustecky@czehockey.cz

2)      Do 14.6.2021 poslat na konto KVV 300,- Kč – poplatek. Je třeba, aby částka byla 14.6.2021 už připsána na náš účet.

Číslo účtu: 234207784/0600         

Variabilní symbol: 20

Do zprávy pro příjemce uveď své jméno a příjmení.

 3)      18.6.2021 budou otevřeny přednášky, které bude mít každý přihlášený možnost otevřít po vložení kódu, který obdrží z VOŠ (vyšší odborná škola) ČUS (česká unie sportu).

 4)      Po shlédnutí všech přednášek bude 30.6.2021 následovat on-line test, který je třeba splnit

 5)      Pokud test účastník nesplní, 1.7.2021 bude 1. opravný test a pokud nesplní ani ten, je 19.7.2021 druhý opravný test. Paní mgr. Szabó z VOŠ mě ujistila, že pro toho, kdo bude přednášky sledovat, není test žádný problém.

 6)       Za úspěšné absolvování doškolovacího seminář obdrží účastník 6 kreditů

Přihláška je ke stažení v sekci Dokumenty